Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Štěrbinové žlaby SZ I

Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás nové výrobky v oblasti liniového odvodnění. Nabízíme Vám ucelený sortiment štěrbinových žlabů s průtočným profilem 20/30.

Štěrbinové žlaby slouží pro odvodnění ploch a to především parkovacích, odstavných ploch, městských komunikací, zpevněných ploch silnic I. a II. tříd, dálnic, letištních ploch a tunelů. Štěrbinové žlaby umožňují rychle a rovnoměrněSZ I základní, přerušovaná štěrbina, 20/30, D400 odvodnit plochy s velmi malými spády, mohou být umístěny jak při okraji tak i uprostřed odvodňované plochy. V našem výrobním sortimentu najdete žlaby bez štěrbiny, s průběžnou i přerušovanou štěrbinou, žlaby s obrubníky, spádové, čistící, výtokové i samozhášecí kusy. Variantně nabízíme čistící a výtokové kusy s litinovými i plastovými mřížemi nebo poklopy.
Jednotlivé prvky štěrbinových žlabů jsou spojeny pryžovým těsněním, které zajišťuje absolutní těsnost celého žlabu proti protečení. Dodávané těsnění slouží zároveň jako dilatace mezi jednotlivými kusy a zamezuje styku jednotlivých kusů mezi sebou. Těsnění odolné vůči ropným látkám dodáváme na přání zákazníka.
Všechny výrobky štěrbinových žlabů s průběžnou a přerušovanou štěrbinou jsou standardně dodávány s bezpečnostním prvkem ve vtokové štěrbině, který chrání kola cyklistů před zapadnutím kola do štěrbiny.

         Prohlášení o vlastnostech                                   Technický katalog štěrbinové žlaby SZ I
                                          
       Nabídka produktů štěrbinových žlabu SZ I              Montážní návod štěrebinových žlabů SZI

Fotografie

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru