Štěrbinové žlaby SZ I


Štěrbinové žlaby slouží pro odvodnění ploch a to především parkovacích, odstavných ploch, městských komunikací, zpevněných ploch silnic I. a II. tříd, dálnic, letištních ploch a tunelů. Štěrbinové žlaby umožňují rychle a rovnoměrněSZ I základní, přerušovaná štěrbina, 20/30, D400 odvodnit plochy s velmi malými spády, mohou být umístěny jak při okraji tak i uprostřed odvodňované plochy. V našem výrobním sortimentu najdete žlaby bez štěrbiny, s průběžnou i přerušovanou štěrbinou, žlaby s obrubníky, spádové, čistící, výtokové i samozhášecí kusy. Variantně nabízíme čistící a výtokové kusy s litinovými i plastovými mřížemi nebo poklopy.
Jednotlivé prvky štěrbinových žlabů jsou spojeny pryžovým těsněním, které zajišťuje absolutní těsnost celého žlabu proti protečení. Dodávané těsnění slouží zároveň jako dilatace mezi jednotlivými kusy a zamezuje styku jednotlivých kusů mezi sebou. Těsnění odolné vůči ropným látkám dodáváme na přání zákazníka.
Všechny výrobky štěrbinových žlabů s průběžnou a přerušovanou štěrbinou jsou standardně dodávány s bezpečnostním prvkem ve vtokové štěrbině, který chrání kola cyklistů před zapadnutím kola do štěrbiny.

Prohlášení o vlastnostech
Technický katalog štěrbinové žlaby SZ I
Montážní návod pro štěrbinové žlaby

Pro výrobky platí:

PN OBB 72 3119

Certifikace:

Prohlášení o vlastnostech dle ČSN EN 1433.

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru