Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

O nás

B & BC, a. s.

Představení společnosti

Společnost B & BC, a. s. je tradičním výrobcem betonových stavebních prvků a zpracovatelem betonářské výztuže v České republice. Výrobní sortiment společnosti zahrnuje prvky pro komunikace a zpevněné plochy, trubní a šachtový program, základové a plotové tvarovky,  plošné  prvky  a  filigránové  stropní   desky.  Kromě   výroby   betonových   prvků  je B & BC, a. s. významným regionálním dodavatelem transportních betonů, společnost aktuálně provozuje čtyři betonárny v Plzeňském regionu: Plzeň areál Škoda, Zbůch, Zruč a Přeštice.

 

Základní dlouhodobé cíle společnosti jsou:

  1. Udržení prodeje betonových stavebních prvků (dlažby, obrubníky, žlaby, zatravňovací a vegetační tvárnice, základové a plotové tvarovky) na takové úrovni, která umožní maximální využití stávající výrobní kapacity. Největší české řetězce stavebnin se rozhodly podporovat konkurenční výrobce, proto je třeba intenzivně a systematicky hledat alternativní prodejní kanály, které nahradí obrat výše uvedené skupiny odběratelů.

  2. Zvyšování tržního podílu v prodeji kanalizačních prvků ve spolupráci s vybranými obchodníky. Kvalita, komunikativnost, vstřícný přístup a technická podpora zákazníků jsou nezbytnými nástroji, jak toho docílit.

  3. Získání tržního podílu v oblasti hospodaření s vodou, postupně doplňovat nabídku retenčních systémů, vsakovacích systémů, nádrží, lapačů, přečerpávacích stanic atd.

  4. Systematicky směřovat k vyšší informovanosti odborné veřejnosti o výrobním sortimentu společnosti. Přednostně se zaměřit na zástupce významných stavebních firem, odborné pracovníky developerských firem plus další potencionální investory. Důležité je zlepšit komunikaci případně zahájit vzájemně výhodnou spolupráci se správci kanalizací zejména velkých měst a obcí.

  5. Hledat nové výrobky nebo inovovat stávající produkci dle potřeb zákazníků. S ohledem na minulé zkušenosti však obezřetně zvažovat rentabilitu a finanční návratnost takové činnosti.

  6. Další rozvoj integrovaného systému řízení v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, platných legislativních předpisů, obecně závazných předpisů a dalších požadavků státní správy. V rámci výrobní činnosti je třeba stále klást zvláštní důraz klást na minimalizaci dopadu této činnosti na životní prostředí.

 areal z vysky

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru