Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Beton

   Čerstvý beton

Základním výrobním sortimentem společnosti je výroba a dodávky konstrukčních i nekonstrukčních betonů podle ČSN EN 206-1. Vyrábíme betony pro různé stupně vlivu prostředí. Tyto betony pro nekonstrukční účely nabízíme ve třídách C -/5 až C -/12,5 a pro účely konstrukční ve třídách C 12/15 až po běžně žádané C 40/50C, ale vyrábíme dle potřeby beton i vyšších tříd až C100/115.

 

Systém řízení výroby konstrukčních betonů je na každé betonárně certifikován dle platných právních předpisů.

 

 Platný ceník společnosti B&BC

Kromě těchto betonů nabízíme celou škálu dalších produktů:

 

Vodotěsné betony

Vyrábíme betony pro bílé vany a jiné vodotěsné konstrukce. Na přání odběratele přidáváme i krystalizační přísady, nebo jiné přísady zvyšující vodotěsnost. Pro vodotěsné betony v prostředí XA2-3 máme k dispozici síranovzdorný cement dle ČSN 72 2103.

 

 

Samozhutnitelné betony (SCC)

Použítí  samozhutnitelných betonů je hlavně  pro konstrukce s hustým proarmováním, kde není možná vibrace. V posledních letech se využívají také pro konstrukce s grafickou úpravou povrchu. Samozhutnitelný beton dokonale kopíruje strukturu povrchu danou matricí v bednění.  Moderní betonárna B&BC a.s. ve Zbůchu je schopna vyrábět dokonce i probarvené betony, kterým i přes značně vyšší cenu patří podle světového vývoje a trendů patrně budoucnost v moderní „betonařině“.

 

Vláknobetony

Vláknobetony mohou být s měkkými polypropylénovými vlákny a betony s rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. PP vlákna se využívají zejména k omezení trhlin z plastického smrštění. Také zvyšují trvanlivosti betonu vystavenému vyšší teplotě, např. požáru. Drátky zvyšují pevnost betonu v tahu a dokáží nahradit část nebo celou tuhou výztuž,např. v průmyslových betonových podlahách.

 

Betony pro průmyslové podlahy

Nedílnou součást všech pozemních staveb jsou podlahové konstrukce .Důležitou  skupinou podlah jsou tzv. „podlahy průmyslové”. Charakteristiku průmyslových podlah najdete v ČSN 74 4505. Betonárny B&BC a.s. patří mezi ty betonárny, které dodávají beton pro nejvýznamnější   podlahové konstrukce, které se v tomto regionu realizují.

 

 

Značkové produkty

Cemlit -  litý cementový potěr   je samonivelační potěr na bázi cementového pojiva, drobného kameniva, příměsi a speciálních přísad . Vyráběn je v pevnostních třídách 25 a 30 MPa. Je dodávaný  v čerstvém stavu  autodomíchávači přímo na stavbu. Určený do konstrukce podlah  od tloušky lité vrstvy minimálně 45mm. Do konstrukce je dopravován mobilními čerpadly, pak je rozléván do požadované tloušky a velice snadným způsobem- vlněním- hutněn a rovnán. Použití – v rodinných domech, bytových domech, administrativních budovách, obchodních centrech, nemocnicích, školách, a v mnoha dalších. Používá se při rekonstrukcích i v novostavbách. Je také velice vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním.

 

 

 

 

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru