Odvodňovací žlaby

  • příkopové žlaby tvoří dna různých druhů příkopů, kterými odtéká srážková voda. Po sestavení tvoří jednolitý celek , který brání vymílání příkopu. Zvýšení objemu odtékající vody lze docílit nastavením krajů žlabů deskou, čímž dojde ke zvýšení průtočného profilu.
  • výrobky jsou vyráběny vibrolisováním
  • vyhovuje prostředí XF4

Pro výrobky platí:

PN OBB 72 3102, ČS 73 1326

Prohlášení o shodě dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.

 


Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru