Potřebujete poradit?

B & BC a.s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2017

Politika kvality a ochrany životního prostředí

  • Zaměřit orientaci společnosti a procesy systému managementu kvality především na zajištění spokojenosti zákazníka v návaznosti na plnění smluvních požadavků a v souvislosti s vyhodnocením marketingových průzkumů.
  • Smluvně uzavírat takové obchodní případy, u kterých jsme schopni splnit termínové, kvantitativní, cenové a popřípadě jiné požadavky, smluvně sjednané s našimi zákazníky.
  • Průběžně spolupracovat se všemi dodavateli, s cílem vytvořit předpoklady pro kvalitní spolupráci se skupinou certifikovaných partnerů. Vytvářet vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které v případě potřeby umožní společně pružně reagovat na požadavky zákazníka.
  • Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií.
  • Rozvíjet vybudovaný systém QMS a EMS dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016.
  • Trvalou prací s lidskými zdroji a jejich pravidelným prověřováním udržovat pracovní a odborné znalosti zaměstnanců na úrovni zaručující plnění stanovených cílů kvality.
  • Prosazovat a podporovat neustálé zlepšování svých činností a služeb, s důrazem na prevenci znečišťování životního prostředí.
  • Dodržovat příslušné právní předpisy a jiné požadavky v oblasti životního prostředí, které se na společnost vztahují a ke kterým se zavázala.
  • Seznamovat všechny zaměstnance společnosti a osoby, které pro společnost nebo z jejího pověření pracují, s environmentální politikou.

                                                                      1.1.2018 místopředseda představenstva Petr Březina

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru