Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Drážní propustky

Vážení zákazníci,

oznamujeme, že v platnost vstoupilo nové osvědčení SŽDC pro naše výrobky TZPP.

Trouby železobetonové přímé patkové (TZPP) DN 1000 a DN 1200 s integrovaným těsněním, kruhového vnitřního profilu,  pro tvorbu trubních propustků na stavbách s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC).

Na výrobky je vydáno platné Osvědčení č. ZBT-O13/01/2017 ze dne 28.7.2017. (viz. příloha).

Výrobky jsou navrženy a schváleny dle požadavků platných norem ČSN (hlavně: ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-x a ČSN EN 1992-x) a dle předpisů a požadavků SŽDC (hlavně: SŽDC S3, SŽDC S4 a MVL 649).

Trouby slouží pro převedení železniční tratě přes překážku, např. vodní tok, migrační cesty, kanalizační řad nebo odvod srážkových vod.

Trouby je možné kombinovat se šachtovým programem, šachtový program je schválen k použití na stavbách SŽDC :

  • Troubu DN 1000 lze zaústit do šachtového dna DN 1500 (link).
  • Troubu DN 1200 lze zaústit do šachtového dna DN 1700 (link).

Více informací naleznete na našem e-shopu.

Příloha:
Osvědčení č. ZBT-O13/01/2017

Fotografie

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru