Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Doprava, doplňkové služby a upevnění zboží - 2021

Doprava, doplňkové služby a upevnění zboží - 2021

Na přání zákazníka zajišťujeme:

dopravu výrobků po celé ČR

speciální přepravu – auto s hydraulickou rukou – výrobky složíme na místě stavby


Ceník manipulací auta s hydraulickou rukou

Výrobek/měrná jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH

Paleta (prvky pro komunikace) + trouby přímé DN 300 a DN 600

150 Kč

181,50 Kč

Kus o hmotnosti do 2 t

150 Kč

181,50 Kč

Kus o hmotnosti od 2,1 – 3,5 t

300 Kč

363 Kč

Kus (trouby hrdlové DN 300 - DN800, panely silniční)

300 Kč

363 Kč

Kus o hmotnosti od 3,6 t a více (trouby patkové hrdlové DN 1000 a DN 1200)

850 Kč

1 028,50 Kč


Extra balíček doplňkových služeb pro zákazníky

Typ služby

Cena bez DPH

Cena s DPH

Balné (prvky pro komunikace)

150 Kč/pal

181,50 Kč/pal

Balné (prvky pro kanalizace)

50 Kč/ks

60,50 Kč/ks

Vykládka nad limit

300 Kč/¼ hod.

363 Kč/¼ hod.

 
Obalový a prokladový materiál

Typ materiálu

Cena bez DPH

Cena s DPH

Paleta B & BC/EUR - prodej

240 Kč/ks

290,40 Kč/ks

Paleta B & BC/EUR - výkup

200 Kč/ks

242 Kč/ks

Paleta K - prodej

0 Kč/ks

0 Kč/ks

Paleta K - výkup

nevykupuje se

nevykupuje se

Paleta atypická (POD) - prodej

750 Kč/ks

907,50 Kč/ks

Paleta atypická (POD) - výkup

700 Kč/ks

847,50 Kč/ks

Trámek dřevěný 80 - prodej

68 Kč/ks

 82,28 Kč/ks

Trámek dřevěný 80 - výkup

50 Kč/ks

60,50 Kč/ks

Trámek dřevěný 110 - prodej

76 Kč/ks

91,96 Kč/ks

Trámek dřevěný 110 - výkup

57 Kč/ks

68,97 Kč/ks

Trámek dřevěný 180 - prodej

121 Kč/ks

146,41 Kč/ks

Trámek dřevěný 180 - výkup

92 Kč/ks

111,32 Kč/ks

Klín malý - prodej

24 Kč/ks

29,04 Kč/ks

Klín velký - prodej

76 Kč/ks

91,96 Kč/ks

 

Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Přepravce nesmí znečišťovat nebo poškozovat pozemní komunikace, způsobovat nadměrný hluk, znečišťovat ovzduší a zakrývat stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku.

Upevnění přepravovaného zboží

Zboží expedováno ze závodu B & BC, a. s. musí být upevněno na ložné ploše vozidla dle následujících podmínek:

kurtuje se každá paleta

pomocí hran je možné kurtovat 2-3 palety najednou obr. č. 1, 2

ložné plochy podvalníku se kurtují jen pomocí ok, které jsou k tomu určené obr. č. 3, 4

všechno zboží se upevňuje na ložné ploše kurtováním obr. č. 5, 6, 7

 

Při nedodržení tohoto pokynu bude proveden záznam v dodacím listu s podpisem řidiče, který za náklad zodpovídá a nebude brán zřetel na případné reklamace (odřené povrchy, přelomené nebo rozbité kusy).

V případě, že i přes opatření kurtováním dojde k poškození zboží, je nutné provést fotodokumentaci zboží ihned po příjezdu na místo vykládky ještě na ploše vozidla. Poškozené zboží se vyznačí na dodacím listu a řidič to potvrdí svým podpisem. O všech skutečnostech je nutné neprodleně písemně informovat výrobce.

Fotografie

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru