Potřebujete poradit?

B & BC, a. s.
Sokolská 464
330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111
E-mail: obchod@babc.cz

Kontaktní formulář

 Winplan

        Program na sestavování prefabrikovaných
        kanalizačních šachet - B&BC winplan 2019

Betony podle ČSN EN 206

Betony podle ČSN EN 206

Betony vyráběné podle normy ČSN EN 206 jsou základem výrobního sortimentu betonáren B&BC a.s.. Vyrábíme betony od pevnostní třídy C-/5 až do C100/115. Dodáváme betony pro všechny vlivy prostředí pro návrhovou životnost 50 i 100 let, betony samozhutnitelné, samonivelační a vodotěsné. Do betonů jsme schopní dávkovat drátky i vlákna.

Betony s návrhovou životností 50 let

Pro betony s návrhovou životností 50 let, platí tabulka F.1 normy ČSN EN 206. S touto návrhovou životností se kalkuluje při výstavbě běžných občanských a průmyslových staveb.

 

Betony s návrhovou životností 100 let

Pro betony s návrhovou životností 100 let, platí tabulka  F.2 normy ČSN EN 206. S touto návrhovou životností se kalkuluje při dopravní výstavbě, stejně tak při stavbách přehrad a dalších  inženýrských konstrukcích.

 

Vodotěsné betony

Vyrábíme betony pro bílé vany a jiné vodotěsné konstrukce. Na přání odběratele přidáváme i krystalizační přísady, nebo jiné přísady zvyšující vodotěsnost. Pro vodotěsné betony v prostředí XA2-3 máme k dispozici síranovzdorný cement dle ČSN 72 2103.

 

Samozhutnitelné betony (SCC)

Použítí  samozhutnitelných betonů je hlavně  pro konstrukce s hustým proarmováním, kde není možná vibrace. V posledních letech se využívají také pro konstrukce s grafickou úpravou povrchu. Samozhutnitelný beton dokonale kopíruje strukturu povrchu danou matricí v bednění.  Moderní betonárna B&BC a.s. ve Zbůchu je schopna vyrábět dokonce i probarvené betony, kterým i přes značně vyšší cenu patří podle světového vývoje a trendů patrně budoucnost v moderní „betonařině“.

 

Vláknobetony

Vláknobetony mohou být s měkkými polypropylénovými vlákny a betony s rozptýlenou výztuží z ocelových drátků. PP vlákna se využívají zejména k omezení trhlin z plastického smrštění. Také zvyšují trvanlivosti betonu vystavenému vyšší teplotě, např. požáru. Drátky zvyšují pevnost betonu v tahu a dokáží nahradit část nebo celou tuhou výztuž,např. v průmyslových betonových podlahách.

 

 zpět

 

Zajímají Vás novinky z oblasti betonových stavebních prvků?

↑ nahoru